Olympisk vektløfting

Vektløfting, gjerne også kalt olympisk vektløfting, består av to øvelser, rykk og støt.

Rykk og støt innebærer å løfte en vektstang fra bakken til strake armer over hodet. I et rykk skal man løfte stangen fra bakken i en bevegelse til strake armer over hodet. I rykk bruker man et bredere grep enn i øvelsen støt. 

I støt skal man løfte vektstangen til skuldrene, (vending), deretter skal vektstangen støtes på strake armer over hodet. I konkurranse har hver løfter tre forsøk i rykk og i støt. Det høynes automatisk med 1 kg hvis forsøket blir godkjent. Utøveren bestemmer selv hvor mye han/hun skal høyne med utover dette. Vektløfting er som en del andre idretter basert på vektklasser, se tabell nedenfor (vektklassene er noe forskjellig for ungdom).

Eksempel: Løfter man i 85 kg klassen, kan man veie et sted imellom 77,1 kg til 85,0 kg. Prinsippet er gjeldende for øvrige klasser.