post

Referat fra regiontrener Ronny Fevåg, publisert på vektlofting.no:

I helgen 26.-27. august avholdt den Nordenfjeldske vektløfterregion sin tredje regionssamling for året.

Hele 12 deltakere fra følgende klubber var representert; Hitra vektløfterklubb, Nidelv vektløfting og Trondheim Atletklubb.
Utøverne trente første økten på de respektive dagene etter fastsatt program oppsatt av regionstreneren. De to andre øktene trente de sitt eget program, i henhold til treningsplan fra egen klubbtrener. Med mål om å unngå interferens med eget klubbopplegg.
Utøverne fikk på forhånd en kort teoretisk oppgave. De skulle regne ut viktige parametere i vektløfting, MI (middelintensitet) og RI (relativ intensitet), for både rykk og støt seriene sine i øktene. Dermed ble de oppmerksomme på hvilken intensitet det er hensiktsmessig å holde seg innenfor, for å jobbe effektivt med teknikk.
Følgende utøvere deltok: Anders Albert, Kristian Kvalen, Runar Klungervik, Tiril Tøyen, Raymond Toft, Oscar Emil Wavold, Øystein Skauge, Sol Anette Waaler, Martine Halvorsen Sønju, Hilde Svanlheim Markussen, Kristin Solbakken, Kim Kværnø. I tillegg stilte sportssjef i Nidelv, Geir Amund Svan Hasle som regionstrenerens co-pilot.
Regionstreneren er meget fornøyd over utøvernes innsats og fokus, og ønsker flere av deltakerne til lykke i oppkjøring til Nordisk og NM 5-kamp om kort tid.
Neste og siste samling for året er 4. og 5. november.