post

grunn av de strenge myndighetspålagte reglene i forbindelse med Covid-19 epidemien er vi i år nødt til å avholde årsmøtet den 17. februar digitalt. Møtetidspunktet er uendret klokken 19.00.

Pålogging skjer via https://zoom.us/join
Tast inn møtekode: 876 5178 8271
Passord (i tilfelle): 223085
Trykk  «launch meeting» og følg instruksjonene

Om en ikke har zoom-klient installert, trykk «join from your browser» lengre ned på siden etter å ha trykket «launch meeting».
Møterommet åpner klokka 18.50

Vi minner om at en for å ha stemmerett og kunne velges til verv må ha vært medlem av Nidelv Idrettslag i minst én måned, ha fylt 15 år, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nidelv Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Linker:
Info om gjennomføring av årsmøte
Årsberetning med vedlegg