post

Styret innkaller herved til årsmøte i Nidelv Idrettslag vektløfteravdelingen

Med forbehold om endringer pga utviklingen i Covid-19 situasjonen vil årsmøtet avholdes onsdag 17. Februar 2020 klokken 19.00 i Nidelv IL’s klubbhus, Tempevegen 13 B

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 3. februar til nidelv.vektlofting@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via våre hjemmesider, medlemssider på facebook samt utlagt i klubblokalene.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nidelv Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nidelv Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nidelv Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-postadressen nidelv.vektlofting@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret