VEKTLØFTERSKOLE, NIDELV VEKTLØFTING

🏋️‍♀️ Vi jobber for tiden med å få satt opp en løfterskole høsten 2020

Ta kontakt med vår rekrutteringsansvarlig Audun Reigstad på audunreigstad@gmail.com, hvis du har ytterligere spørsmål.