VEKTLØFTERSKOLE, NIDELV VEKTLØFTING

🏋️‍♀️ Vi jobber for tiden med å få satt opp en løfterskole våren 2021

Send oss en mail på nidelv.vektlofting@gmail.com , om du er interessert i å delta eller har ytterligere spørsmål.