post

Avslutningsstevne for løfteskolen

Onsdag 11. november ble det avholdt avslutningsstevne for høstens løfteskole. Etter seks uker med løfteskole avsluttet de fire deltagerne Nils Martinus Fjeldstad, Marina Hole,  Jørn- Gunnar Nystad og Susanna Vold med fine prestasjoner. Samtlige fikk alle sine løft godkjent. Vi kan også gratulere Marina Hole med nye klubbrekorder i klassen SK -76 kg, med 33 kg i rykk, 46 kg i støt og 79 kg sammenlagt.

Vi vil i tillegg takke Tiril Boge, Ingeborg Gullikstad Hem, Andreas Klinkenberg og Ida Regine Thorstensen som har stilt som instruktører for løfteskolen.