Antidopingarbeid 

ADNO
Antidoping Norge har fire forebyggende arbeid, R-KONSEPTET, hvor RENT IDRETSSLAG og REN UTØVER er relevant for Nidelv vektløfting. Alle trenere og utøvere oppfordres til å holde seg oppdatert, dette gjør du ved å gå inn på antidoping.no med jevne mellomrom.

 

 

 

Ren_idrett_RGB3
Nidelv vektløfting har gjennomført RENT IDRETSSLAG (4. november 2020).
Du kan se hvilke andre klubber i Norge som har gjennomført RENT IDRETSSLAG her.

 

 

 

renutover_logo
Alle våre utøvere som skal på NM senior, NM veteran eller NM junior i fremtiden, må ha gjennomført REN UTØVER i regi av Antidoping Norge. Klikk her for å gjennomføre denne du også.

Beredskapsplan
Nidelv vektløfting ønsker å ha en plan for hvordan vi skal opptre både ved mistanke om dopingmisbruk, og hvis noen avgir positiv dopingprøve (dette er også et krav for å bli sertifisert som Rent Idrettslag fra Antidoping Norge). Vi tror dette er en styrke både for rettssikkerheten, ivaretakelse av utøveren som menneske, og som rettesnor for alle som kommer i befatning med en slik sak. En god plan vil kunne være med på å skape mer trygghet og bedre saksbehandling også på klubbplan. Se dokumentet her Beredskapsplan Nidelv vektløfting